Straatwater Filtratie voor Infiltratie

Steeds meer steden willen regenwater dat op straten valt niet langer afvoeren, maar opvangen en hergebruiken. Bijvoorbeeld voor grondwateraanvulling en plantengroei om daarmee gezondheid, biodiversiteit en verkoeling in de stad te versterken. Maar wat is er eigenlijk voor nodig om het water daar geschikt voor te maken? 

De doelstelling van het TKI project Straatwater Filtratie voor Infiltratie is het ontwikkelen van methodes om op een praktisch haalbare en betrouwbare manier de grondwaterkwaliteit in blauw-groen stedelijke infra projecten te beschermen. Hiermee kan water van straten lokaal, veilig en efficiënt voor infiltratie naar grondwater ingezet worden, om zowel wateroverlast bij regenval als watertekort voor stedelijk groen bij aanhoudende droogte te reduceren.

Foto: Joris Voeten