Nieuws

Waterkwaliteit: wat weten we?

In de majestueuze villa Marialust in het het prachtige Verzetsstrijderspark in Apeldoorn, kwam het SFVI consortium bijeen. Voordat we in het TKI project Straatwater Filtratie voor Infiltratie (SFVI) nieuwe kennis gaan genereren, halen we eerst bestaande kennis op binnen het consortium door middel van vier workshops. De eerste workshop vond plaats op 23 april 2024 in Apeldoorn en ging over de kwaliteit van regenwater. Wat weten we al?

Lees meer »

Klimaatcafé kwaliteit afstromend regenwater

Vervuild (straat-)water infiltreert naar de bodem en het grondwater zonder zuivering. Past dat binnen de zorgplicht die geldt voor gemeenten vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn? Wat gaat het project opleveren? Gijsbert Cirkel (KWR) gaat hierop in tijdens het online klimaatcafé. Dat is dé plek voor (jong) professionals om kennis op te doen over groenblauwe klimaatoplossingen. In deze overleggen wordt wekelijks een onderwerp door een inleider toegelicht, waarna de vloer open is voor discussie. Deze vorm van kennisdeling kost weinig tijd en brengt belangstellenden meteen dicht bij de ontwikkelaar en drager van de kennis! 

Lees meer »

Klimaatcafé Infiltratie in Arnhem

De gemeente doet veel proeven aan klimaatadaptatieve voorzieningen zoals wadis, raingardens, IT riolering en doorlatende verharding. Maar wat zijn de resultaten en ervaringen? Beheer is van groot belang. Erik Laurenzen (gemeente Arnhem) vertelt je waarom aan de hand van praktijkvoorbeelden. Hij geeft zijn Do’s en Don'ts voor klimaatadaptatie tijdens het zogenoemde klimaatcafé. Dat is dé plek voor (jong) professionals om kennis op te doen over groenblauwe klimaatoplossingen. In deze overleggen wordt wekelijks een onderwerp door een inleider toegelicht, waarna de vloer open is voor discussie. Deze vorm van kennisdeling kost weinig tijd en brengt belangstellenden meteen dicht bij de ontwikkelaar en drager van de kennis! 

Lees meer »

Klimaatcafé Filtratie Apeldoorn

Klimaatdaptatie in Apeldoorn: hoe functioneren groenblauwe klimaatadaptieve voorzieningen in Apeldoorn? Bernie ter Steege (gemeente Apeldoorn) gaat hierop in tijdens het online klimaatcafé. Dat is dé plek voor (jong) professionals om kennis op te doen over groenblauwe klimaatoplossingen. In deze overleggen wordt wekelijks een onderwerp door een inleider toegelicht, waarna de vloer open is voor discussie. Deze vorm van kennisdeling kost weinig tijd en brengt belangstellenden meteen dicht bij de ontwikkelaar en drager van de kennis! 

Lees meer »